Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Dokumenty dźwiękowe projektuŻycie codzienne w Seminarium Nauczycielskim Marksa-Haindorfa
Duży wpływ na pracę słynnego żydowskiego seminarium nauczycielskiego w Münster, wywarła osoba Alexandra Haindorfa.


"Uliczny handlarz"
Rekonstrukcja dźwięków żydowskiej ulicy w dniu handlowym


Alexander Haindorf o celach funadacji
Do jakiego celu dążył Alexander Haindorf poprzez założenie "Verein zur Förderung von Handwerken unter den Juden und zur Errichtung einer Schulanstalt" (Fundacji do wspierania rzemieślnictwa wśród Żydów i powstania instytucji szkolnej)?


dźwięki przedwojennej ulicy
dźwięki przedwojennej ulicy


De heer B. van Hasselt vertelt over joodse veehandelaren
07


Deportacja z Essen, 1942
W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku Imo Moszkowicz naszkicował pożegnanie z matką i rodzeństwem na dworcu głównym w Essen.


I koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego
fragment I koncertu skrzypcowego fis moll op. 14 Henryka Wieniawskiego


Imo Moszkowicz: noc pogromów w Ahlen
W wywiadzie przeprowadzonym w 1993, Imo Moszkowicz przypomniał sobie o nocy pogromów w swoim rodzinnym mieście Ahlen.


In het hachscharah-kamp
Młodzież w obozach hachszary musiała podejmować decyzje, które nawet dla dorosłych były zbyt trudne, proszę posłuchać opowieści Jenny Aloni.


Jeanette Wolff mowa w Bundestagu 1955
W dyskusji parlamentarnej w 1955, Jeanette Wolff osoba z autorytetem ocalonej z Shoah, wypowiadała się przeciw jakiemukolwiek lekceważeniu działalności neonazistów.


Jom Kippur na wsi
Jakob Loewenberg w powieści "Aus zwei Quellen"("Z dwóch źródeł") szkicuje wspólne życie na wsi Żydów i Chrześcijan na przykład święto Jom Kippur.


Julia Culp śpiewa kołysankę
Julia Culp śpiewa kołysankę do muzyki komponisty Brahmsa (18331897). Nagranie pochodzi z 1914 roku.


Julia Culp: śpiewa "Drzewo lipy"
Julia Culp: śpiewa "Drzewo lipy" do muzyki Schuberta. Nagranie pochodzi z roku 1926.


List dzieci do ojca Moszkowicza w Argentynie
Jeden z wielu listów do ojca w Argentynie, napisanych przez wypędzoną do Essen rodzinę Moszkowicz; ten przykład pochodzi z grudnia 1939.


Mevrouw Zwaving-Mok vertelt over de oorlogsjaren
06


Pan J. Krammer opowiada o czasie okupacji
W wywiadzie z Jetze Dijkstra z 1979 pan J. Krammer z Groningen, ówczesny kantor gminy żydowskiej w Groningen opowiada o swoich wspomnieniach czasów okupacji.


Piosenka w jidysz
Piosenka w języku jidysz śpiewana przez Józefa Honiga


Po burzy, listopad 1938
Pogromy z 1938 ostatecznie pokazały, że dla niemieckich Żydów normalne życie nie było już więcej możliwe.


Powstanie Casino-Club w Bocholt
Kto wpadł na pomysł, żeby w Bocholt, założyć kasyno wraz z innymi możliwościami spędzania wolnego czasu dla całej rodziny?


Z wymiany listów więźniów Lembeck
W przemycanych listach tak zwanych "grypsów" uwięzieni niezgodnie z prawem, naradzali się ze swoimi żonami o wykupie.